Архив
2018-02-06
2017-12-02
03.06.2017
2016-12-10
2016-05-21
2015-12-05
2015-05-23
2013-12-07
2013-05-25
2012-12-01
2012-05-26
2011-12-09
2011-05-14
2010-12-10
2010-05-15
2009-11-07
2009-05-30
2008-11-22
2008-05-24
2007-11-24
2006-12-09
2006-05-26
2005-12-16
2005-04-22
2002-06-01
правила Аукционы
Искать:
Страница:
Записи с 51 по 75 (всего: 173)

Лот № 51
Коран Магомета.

518 стор.
24х16 см.
Переклад з арабської на французьку: Казимірський.
Переклад з французької: Ніколаєв К.
2-е видання.
Москва, 1865 р.
Видання книгопродавця Козьми Шамова.
Університетська тип-ія.
Лот № 52
Куліш П. Твори. Псалтир.

Берлін, 1923 р.
Вид-во: "Українське слово" в Берліні.
264 стор. в м'якій палітурці.
16,5х11,5 см.
Лот № 53
Новицький Я. Малорусскія историческія песни, собранные в Екатеринославщине. 1874-1903 рр.

Друк з: "Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии", вип. IV за 1907 р.
Єкатеринослав, 1908 р.
Тип-ія Губернського земства.
144 стор.
23х15,5 см.
Продано
Лот № 54
Украинския народные предания.

Зібрав П. Куліш.
Москва, 1847 р.
Видання Тов-ва історії та старовин Російських.
Університетська тип-ія.
92 стор.
24,5х17 см.
Продано
Лот № 55
Антонович В. та Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа с объяснениями.

2 тома.
Київ, 1874-1875 рр.
Тип-ія М. Фріца.
178+362 стор.
Лот № 56
Суворін А. Хохлы и хохлушки.

С.-Петербург, 1907 р.
Тип-ія А.С. Суворіна.
116 стор. з малюнками і світлинами в тексті.
20,5х15,5 см.
Лот № 57
Раєвський П. Сцены из малорусского народного быта.

Київ, 1871 р.
Університетська тип-ія.
146 стор.
17х13,5 см.
Лот № 58
Ейнгорн В. Очерки из истории Малороссии в XVII в. Сношения малороссийского духовенства с московским правительством в царствование Алексея Михайловича.

Москва, 1899 р.
Університетська тип-ія.
1104 стор.
25,5х16,5 см.
Лот № 59
Єфименко О. История украинского народа.

З серії: "История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время".
За ред. Н. Карєєва та І. Лучицького.
Випуск 1-й.
С.-Петербург, 1906 р.
Видання Акц. Тов-ва "Брокгауз-Єфрон".
392 стор. з 9 малюнками в тексті та 12 на окремих листах.
25,5х17 см.
Лот № 60
Клеванов О. История Юго-западной Руси от ея начала до половины XIV века.

Москва, 1849 р.
Тип-ія О. Семена.
222 стор.
23,5х16 см.
Лот № 61
Закревський М. Старосветский бандуриста.

2-книги в одному виданні:
Книга 1: Обрані малоросійські і галицькі пісні і думи.
Книга 2: Малоросійські прислів'я, приказки й загадки а також галицькі приповідки.
Москва, 1860 р.
Університетська тип-ія.
628 стор. з нотами на окремих вкладках.
23,5х16,5 см.
Лот № 62
Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Извлечено из нынешнего народного быта и составлено Николаем Маркевичем.

Київ, 1860 р.
Видав: І. Давиденко.
Тип-ія І. та А. Давиденко.
180 стор. та 1 окрема гравюра.
23,5х15,5 см.
Продано
Лот № 63
Максимович М. Украинские народные песни.

Частина перша.
Москва, 1834 р.
Університетська тип-ія.
192 стор.
22,5х14 см.
Продано
Лот № 64
Карпенко Грицько. Ландыши киевской Украины...

Карпенко Грицько.
Ландыши киевской Украины. В тринадцати книгах. Стихами и прозою.
Книга 1-а.
Карпенко Стецько.
Барвинок Украины. В тридцяти книгах. В стихах и прозе.
Книга 2-а.
В додатку - перелік осіб, що підписались на це видання.
С.-Петербург, 1848 р.
Тип-ія Іллі Глазунова і К°.
23,5х17 см.
Лот № 65
Тиссо В. La Russie et les Russes. Impressions de voyage (Росія та Росіяни. Враження від подорожі).

Париж, 1893 р.
Тип-ія: E.Plon, Nourrit et Cie.
436 стор. з великою кількістю ілюстрацій в тексті. Золотий обріз.
30х22 см в високохудожній палітурці з золотим і конгревним тисненням на кришках і корінці.
Продано
Лот № 66
Міллер Г. Исторические сочинения о Малороссии и малороссиянах.

Москва, 1846 р.
Університетська тип-ія.
108 стор.
25х17,5 см.
Продано
Лот № 67
Боплан. Описание Украйны.

Переклад з французької.
С.-Петербург, 1832 р.
Тип-ія Карла Крайя.
180 стор. з планами, малюнками і кресленнями на 6 окремих вклейках.
21х15 см.
Продано
Лот № 68
Скальковський А. Наезды Гайдамак на Западную Украину, в XVIII столетии. 1733-1768.

Одеса, 1845 р.
Міська тип-ія.
230 стор.
Лот № 69
Куліш П. Записки о Южной Руси.

В 2-х томах.
С.-Петербург, 1856 р.
Тип-ія О. Якобсона.
716 стор.
23х15,5 см.
Лот № 70
Источники Малороссийской истории, собранные Д.Н. Бантыш-Каменским, и изданные О. Бодянским.

В 2-х частинах.
Москва, 1858 р.
Університетська тип-ія.
680 стор.
23х16 см.
Лот № 71
Еварницький Д. Запорожье в остатках старины и преданиях народа.

В 2-х томах.
С.-Петербург, 1888 р.
Видання Л.Ф. Пантелєєва.
Тип-ія Н.А. Лебедєва.
572 стор. з ілюстраціями та планами.
22х14,5 см.
Лот № 72
Грушевський М. Ілюстрована історія України.

Київ.
Друкарня акц. тов-ва "Петро Барський".
556 стор. з більш ніж 400 фотографіями та малюнками в тексті.
23,5х19 см.
Продано
Лот № 73
Бантиш-Каменський Д. История Малой России.

В 3 томах.
Москва, 1830 р.
Тип-ія Семена Селівановського.
400+288+340 стор. з 19 портретами , 5 малюнками, 26 розфарбованими зображеннями українців, планом баталії під Берестечком, знімками з автографів Гетьманів.
23,5х15 см.
Продано
Лот № 74
Петренко І. Історія України. Княжа і козацька доба.

Краків, 1940 р.
Друк: Нова друкарня Денникова.
Наклад: Українське Видавництво.
76 стор. з численними портретами, малюнками й мапами в м'якій палітурці.
21,5х14 см.
Продано
Лот № 75
Українські січові стрільці. 1914-1920.

Львів, 1935 р.
Наклад ювілейного комітету.
Друк тип-ії Наукового Т-ва ім. Т. Шевченка.
162 стор. з численними фотографіями в тексті.
32х25 см.

1  2  3  4  5  6  7
E-mail: info@epoque.com.ua
Телефон: +38 (044) 272.23.61